Resmi Gazete’nin 31772 sayılı nüshasında yayımlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar yürürlüğe girdi.

Nadasa Bırakılan Arazileri Üretime Kazandırmak Temel Amaç

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile nadasa bırakılan veya işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin üretime kazandırılması amaçlanmaktadır. Karar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il müdürlükleri eliyle hazırlanan ve bakanlıkça onaylanan bitkisel üretimin geliştirilmesi ve tarımsal hasılanın artırılmasına yönelik yatırım projelerini kapsamaktadır.

Destekleme konuları ve hibe oralarını aşağıda sizler için listeledik.

  • Boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazilerin, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak,
  • İklim değişikliğini dikkate alarak, uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek,
  • İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde, katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini arttırmak,
  • Hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma ve işleme tesisleri kurmak,
  • Doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alanda elde edilen verimi arttırmak.

Bu yatırım konuları için hazırlanacak olan projelerin toplam bedelinin azami yüzde 75’i oranında destek verilecektir.

Yukarıdaki üretim ve yatırım konularına dair projeler desteklenecektir. Hibe, 2022 yılı yatırım programı kapsamında verilecek. Detaylı bilgi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Bu konularda danışmanlık hizmeti için Kibele Projekt İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.