Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile ar-ge projeleri desteklenecek.

İş birliği ile “Tarımsal Araştırmalar” başlığı altında, ekosistem paydaşlarının potansiyelinin artması, gıda güvenliği, sürdürülebilirliği ve Ar-Ge kaynaklarının daha etkin kullanılması amaçlanmaktadır. İş birliği kapsamında iki farklı çağrı duyurusu çıkılmıştır. 

ilk çağrı “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” olarak duyurulmuştur. Çağrı kapsamında; sonuç odaklı, yüksek yaygın etki potansiyeline sahip özgün temel/uygulamalı araştırma projeleri desteklenecek. 

İkinci çağrı ise “1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı” olarak duyuruldu. Program ile; çıktı odaklı, kısa süreli, Türkiye’de ihtiyaç duyulan, dışa bağımlılığı azaltacak ve/veya rekabet gücünü artıracak çalışmalar desteklenecek. 

20 Haziran 2022 itibariyle başlayan başvuru süreci, 1 Eylül 2022 tarihine kadar açık olacak. 

1003 ve 1005 Ar-Ge destek programları detaylı bilgi için tıklayın.