Merhaba, 

Günümüz dünyasında, tarım-gıda ve su sektörlerinin önemi daha fazla arttı. Pandemi sürecinde, tarım-gıda tedarik zincirinin kırılganlaşması ile birlikte dünya genelinde gıda milliyetçiliği ön plana çıktı. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte, hem gıda hem enerji tedariği noktasında sorunlar dünya genelinde bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Bu sebeplerle bağlantılı bir şekilde, ülkelerin gıda güvenliklerini koruyabilmeleri için tarım-gıda üretimlerini arttırmaları gerekiyor. Sürdürülebilir bir tarım-gıda üretiminin yolu ile ise, nitelikli Ziraat ve Gıda Mühendislerinden geçiyor! 

Bu sebeple önümüzdeki, 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek üniversite tercihleri için, özel bir bülten hazırlama ihtiyacı hissettik. Tarım’ın ve gıda’nın geleceğine yön verebileceğine inandığın üniversite çağındaki, genç arkadaşlarımız ile bu bülteni paylaşmayı unutmayın! 

Tercihin Tarım-Gıda Sektörü Olsun!


Genel Durum

YÖK Atlas üzerinden yaptığımız aramalar sonucunda, Ziraat Fakültesi bulunan üniversite sayısının 32 olduğunu gördük. Genellikle, Mühendislik Fakültesi altında bulunan Gıda Mühendisliği bölümleri ise 52 üniversite çatısı altında var. Ön plana çıkan bir diğer program olan Gıda Teknolojisi bölümü ise Uygulamalı Bilimler Fakültesi çatısı altında kuruluyor. Gıda teknolojisi bölümü şu an Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde sadece bulunuyor.

Ziraat Fakültesinde Hangi Bölümler Tercih Edilebilir?

Ziraat Fakültelerinde bulunan bölümler bazı üniversitelerde değişiklik gösterebiliyor. Bir üniversitede bulunan bölüm, başka bir üniversitede bulunmayabilir. Veya sizin aradığınız bölüm bazı üniversitelerde farklı fakültelerin çatısı altında kurulmuş olabilir. Genel itibariyle baktığımız zaman ise, bölümler büyük oranda tüm üniversiteler için ortak olduğunu söyleyebiliriz. 

Ziraat Fakülteleri çatısı altında bulunan bölümler; 

 • Bahçe Bitkileri 
 • Tarla Bitkileri 
 • Bitki Koruma 
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama 
 • Tarım Makinaları ve Teknolojileri Bölümü 
 • Tarım Ekonomisi 
 • Zootekni 

Yukarıdaki bölümler, ziraat fakültesi bulunan üniversitelerde ortak bulunan bölümlerdir. 


Öne Çıkan Bölüm; Biyosistem Mühendisliği

Biyosistem mühendisliği, mühendislik bilimi ve tasarımının biyoloji, çevre ve tarım bilimleriyle bütünleştirildiği bir mühendislik disiplinidir. Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve insan tarafından gerçekleştirilmiş sistemlerin analizi, tasarımı ve değerlendirmesi ile uğraşır. 

Son dönemde popülaritesi artan Biyosistem mühendisliği bölümleri, bazı üniversitelerde Mühendislik Fakültesi bazılarında ise Ziraat Fakültesi çatısı altında kurulmuştur. Bölüm şu an 17 devlet üniversitesinde mevcut ve tercih edilebilir.


(Fotoğraf: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi)

1933 Yılında kurulan Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Ankara Üniversitesi’nin Ziraat Fakültesi bu alanda en iyiler arasında yer alıyor. Öğrencilerine sosyal ve kültürel bir çok imkanı sunabilen, kampüse sahip olan fakültenin akademik kadrosu da oldukça başarılıdır. Fakültenin, 5 adet araştırma ve uygulama çiftliği vardır. 

Bu araştırma ve uygulama çiftlikleri şunlardır; 

 • Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği 
 • Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonu 
 • Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu 
 • Çifteler Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama İstasyonu 
 • Gemlik Zeytincilik Araştırma ve Uygulama İstasyonu 

1955 Yılında kurulan Ege Üniversitesi’nin Ziraat Fakültesi ülkemizin sayılı eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Ziraat Fakültesi eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin dışında sahip olduğu alanlar ve tesislerde bitkisel ve hayvansal üretim yapmakta; işlenmiş, çoğunluğu organik ve iyi tarım ürünler üretmekte ve elde edilen ürünleri mevcut satış yerleri aracılığıyla tüketicilerin kullanımına sunmaktadır. Fakülte, öğrencilerine birçok sosyal ve kültürel etkinlik imkanını da sunmaktadır. Fakülte’nin, tarım makinaları müzesi ve böcek müzesi vardır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin, 3 adet araştırma ve uygulama merkezi vardır. 

Bu merkezler şunlardır; 

 • Menemen Araştırma, Uygulama ve Üretim Çiftliği 
 • Mordoğan Araştırma, Uygulama ve Deneme İstasyonu 
 • Ege Agrolab

İzmir merkezli Yaşar Üniversitesi, 2021-2022 akademik eğitim yılında Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’ni kurdu. Yaşar Üniversitesini kuran vakfın arkasındaki, Yaşar Topluluğu ülkemizin öncü tarım-gıda aktörlerinin başında geliyor. Yaşar Topluluğunun varlığı fakülte için bir fırsat ortamı yaratıyor. Sektörel uzmanların da uygulamalı eğitime katılması, uzun dönem sektör stajı, mezunların istihdamı, araştırma geliştirme ve uygulama fırsatları topluluk şirketleri aracılığıyla öğrenci ve mezunlara sunulmaktadır.

Fakülte bünyesinde kurulan bölümler; 

 • Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği 
 • Tarım Ekonomisi 
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
 • Hayvansal Üretim ve Teknolojileri 

Fakültenin, tarım bilimleri ve teknolojileri alanında dünya markası sayılan Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi ile iş birliği vardır. Yaşar Üniversitesi, fakülteye 2021-2022 ve 2022-2023 akademik eğitim yılları boyunca sadece “tam burslu” öğrenci kabul edeceğini beyan ediyor. 


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini kuran vakıf, 2010 yılında tarım sektörünün öncü markalarından Konya Şeker tarafından kurulmuştur. Ülkemizin, tarım-gıda sektörleri özelindeki ilk vakıf üniversitesi olan KGTÜ 2013 yılında kuruldu. Üniversite bünyesinde; 3 fakülte, 2 enstitü ve 7 uygulama ve araştırma merkezi bulunuyor. 

Tercih edilebilecek bölümler ise; 

 • Biyomühendislik 
 • Gıda Mühendisliği 
 • Genetik ve Yaşam Bilimleri Programı 
 • Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü 
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

Üniversite bünyesinde bulunan Araştırma ve Uygulama Merkezleri ise; 

 • İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 • Kooperatifçilik ve Tarımsal İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 
 • Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Toprak Analiz Laboratuvarı 
 • Gıda Kontrol Laboratuvarı

Kibele Projekt olarak, tarım-gıda sektörlerinin geleceğinin Ziraat ve Gıda Mühendislerinden geçtiğine inanıyoruz. Sektörün nitelikli insan kaynağına erişimi konusundaki sorunların farkındayız ve çözüm üretmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üniversite tercihini gerçekleştirecek olan genç arkadaşlarımıza başarılar dileriz. 

Geleceğin tarım-gıda sektörü için “Tercihin Tarım-Gıda Sektörü Olsun”