Tarımsal Üretimde Gübre Kullanımı: Etkileri, Yarattığı Sorunlar ve Çözüm[1]Araştırma, Kibele Projekt tarafından Softtech Ventures kurum içi girişimi İmeceMobil için hazırlanmıştır.

Sunuş

Tarım için önemli bir girdi olan gübre, genelde fiyat artışlarıyla anılırken, özelde de çevre ve insan sağlığına zararlarıyla tanınır. Uzun süre tarım yapılan toprakların hayati bir ihtiyacı olan gübre, kontrolsüz kullanılırsa toprak ve su için tehdide dönüşebilir.

Buna rağmen, sürekli artan nüfusu doyurma ve tarımsal üretimimizin verim kaygılarını giderme konusunda gübreler oldukça önemli bir role sahip. İhtiyaç ve tehdit arasında gidip gelen bir senaryoda hasar kontrolü yaşamsal bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Ülkemizde oldukça popülist bir çizgide ele alınan gübre konusu, üstüne hassasiyetle düşünmemizi, geçmiş ve gelecekteki trendleri dikkatli takip etmemizi gerektiren stratejik bir başlık. İmeceMobil’in Gübreleme Önerisi Servisi konusunda detaylı bir inceleme içeren bu raporda, kullanıcıların deneyimleri önemli bir anahtar.

Gerek sağladığı verilerle gerekse destekleriyle araştırma yapmamızı mümkün kılan İmeceMobil’e ve Softtech Ventures’e teşekkür ederiz.[2]Bu rapor; Kibele Projekt tarafından Softtech Ventures Kurum içi Girişimi olan İmeceMobil için hazırlanmıştır. Rapor ile alakalı sorularınız için arastirma@kibeleprojekt.com‘a e-posta … Devamı Uzman görüşlerini paylaşarak araştırmayı yönlendiren Ziraat Mühendisi Uğur Yüksel’e ve Prof. Dr. Süleyman Taban’a teşekkürü borç biliriz.

Araştırmanın Amacı

Dünyada ve ülkemizde en büyük tarımsal tartışma konusu şüphesiz gübre kullanımıdır. Bu konuda iki radikal görüş bulunur. Bir taraf özellikle endüstriyel gübrenin tarımsal üretimin temel taşı olduğunu savunur. Diğer taraf bunu kabul etmez ve endüstriyel gübrenin zararlı olduğunu vurgular.

Yakın gelecekte tarımsal üretime duyulan ihtiyacın artmasıyla gübre kullanımındaki ikilem daha da görünür olacak ve endüstriyel gübreye yönelik tartışmalar hız kazanacaktır. Görüş ayrılıklarına rağmen, endüstriyel gübre kullanımı kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkacaktır.

Tarımsal üretimdeki her konu gibi gübre kullanımı da bir uzmanın danışmanlığını gerektirir. Üreticiyse danışmanlık almayı büyük oranda reddeder. Kullanım sırasında oluşacak olumsuz etkileri tersine çevirmek ancak danışmanlık ile mümkündür. Tüm bu tartışmalar sürerken, ülkemizde gübrenin ithal edilen bir tarımsal girdi olması ve kurdaki artış sebebiyle üretim noktasında zorlanmalar yaşanıyor.

Gübre kullanımının çevresel etkileri de oldukça önemli bir başlık. OECD’nin tarımsal politikalar özeti, Türkiye’nin toprak ve su kirliliğinin özellikle nitrat bazlı olarak hızla arttığını ortaya koyuyor. OECD, bunun Türkiye’nin baş etmek zorunda olduğu öncelikli sorun olduğunu belirtiyor.

Dolayısıyla bu araştırma tarımda gübre kullanımın etkilerini, yaratacağı sorunları araştırıyor. Raporun çözüm kısmında ise, İmeceMobil Gübreleme Önerisi Servisi’nin etkisi üzerinde duruluyor.

Künye

Raporu Hazırlayan : Hasan Turunçkapı
Araştırma Stajyeri: Tutku Nur Saraç
Araştırma Stajyeri: Hande Turunçkapı
Editör: Selen Aydın
Tasarım: Kerem Umut Önal

Tarımsal Üretimde Gübre Kullanımı: Etkileri, Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Raporunu okumak için tıklayın.

Tarımsal Üretimde Gübre Kullanımı: Etkileri, Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Raporu Yönetici Özetini okumak için tıklayın.

 


 

References
1 Araştırma, Kibele Projekt tarafından Softtech Ventures kurum içi girişimi İmeceMobil için hazırlanmıştır.
2 Bu rapor; Kibele Projekt tarafından Softtech Ventures Kurum içi Girişimi olan İmeceMobil için hazırlanmıştır. Rapor ile alakalı sorularınız için arastirma@kibeleprojekt.com‘a e-posta yollayabilirsiniz.