Hikayemiz

2015 yılında bir grup üniversite öğrencisi, Gıda-Tarım konusunda içerik üretiminin yeterli olmadığını fark ediyor. Bu konunun ana akım medyada yeteri kadar yer bulmadığını ve konuyla ilgili farkındalık yaratılması gerektiğini düşünüyorlar.

Hayalleri, kameraları alıp Türkiye’nin her köşesinde üreticilerle çekim yapmak ve gıda-tarım sektörüne dair başarı hikayelerini anlatmaktı. Önlerinde zorlu bir yolculuk vardı. Bu süreçte İstanbul ve çevresindeki gıda-tarım sektörünün temsilcileri ile hem ilişkilerini geliştirdiler hemde sektöre dair haberler ürettiler.

Başlayan arayış ve çalışmaların sonucunda Şubat 2019’da Kibele Projekt ismiyle kurumsallaştı.

Kibele Projekt, gıda-tarım sektörlerine yönelmek isteyen insanları bu konuda doğru yönlendirebilmek amacıyla onları doğru bilgiye ulaştıran bir kolaylaştırıcıdır. Bu doğrultuda, önce eğitim sonrasında danışmanlık, proje geliştirme, yayın platformu ve iletişim platformu çalışmalarını birer birer hayata geçirmektedir.

Kibele’nin Etik Kuralları

Kibele Projekt, kendi etik değerlerine ve bilimsel verilere dayanarak stratejik kararlar alan bir sosyal girişimdir.

  • Her türlü ayrımcılığa (cinsiyet, inanç, ırk vb.),
  • Çocuk işçiliğine ve sömürüsüne,
  • Toprağı fakirleştiren uygulamalara,
  • İnsan ve toplum sağlığına zarar veren pestisitlere karşıyız!
  • Endüstriyel tarımı sorgulayan,
  • Biyolojik çeşitliliği destekleyen,
  • Gıda israfına çözüm arayan,
  • Su kullanımına özen gösteren,
  • Çiftçiye insan gibi yaşam hakkını destekleyen,
  • Emeğe saygı gösteren bir sosyal girişimiz.

Paydaşlarımız