Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Web Sitesi Hakkında

Kibele Projekt Danışmanlık Ltd. Şti. (bundan böyle “Kibele Projekt” olarak anılacaktır.) tarafından, https://kibeleprojekt.com/ web sitesi (“Site”) kullanıma açılmıştır. Site’ye erişim sağlayan ve/veya kullanan ve/veya yararlanan tüm gerçek ya da tüzel kişilerin (“Kullanıcı”) sitenin her türlü kullanımı için geçerli olan işbu Kullanım Koşulları metnini dikkatle okuması gerekliliği bulunmaktadır.

Kullanıcıların işbu politikayı okuyarak site kapsamındaki kullanım ve bilgi paylaşımı konusunda gerekli bilgilendirmenin gerek Türk Hukuku kapsamındaki mevzuatlar (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair) gerekse de genel etik ilkelerine uygun olarak kendilerine yapıldığını kabul etmektedir. Kibele Projekt olarak bizler için verdiğiniz bilgilerin korunması ve gizliliği büyük önem taşımaktadır. İnternet tarafından sunulan birçok olanak ve risk nedeniyle sitemizin kullanımıyla ilgili tarafınıza ait bilgilerin korunmasına yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak tarafınızı bilgilendirmek istemekteyiz.

Kullanıcı Tarafından Paylaşılan Bilgiler Hakkında

Site kullanıcıları, site kapsamında sair şekillerde kendi açık rızaları dahilinde tarafımız ile paylaştıkları tüm ticari ve/veya kişisel bilgilerin (“Bilgi”) kendilerine ait olduğunu, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederler. Bahse konu bilgilerin başka bir üçüncü kişi ya da kuruma (“Üçüncü Partiler”) ait olması halinde Kibele Projekt, kullanıcının üçüncü partilere ait bu bilgileri ilgili Kanun ve yasal düzenlemeler uyarınca gerekli bilgilendirme ve rıza neticesinde Kibele Projekt ile paylaştığını kabul edecek olup herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluk kabul etmeyeceğimizi bildirmek isteriz.

Kibele Projekt olarak site üzerinden toplanan bilgileriniz kapsamında sizlere ilgili Kanun ve yasal düzenlemeler uyarınca kademeli olarak bilgilendirmeler sunarak bilgilerinizi tutmamızdaki hukuki sebebimizi, hangi maksatlar ile bilgilerinizi kullandığımızı, hangi kişi ve/veya kurumlara aktardığımıza ve dair detaylı bilgilendirmeleri sağlıyor olacağız.

Kullanıcı Bilgisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında işbu sözleşmenin tarafı olabilme ve kişisel verilerin işlenebilmesi için rıza verebilme yaşı 18 olup, siteyi kullanan kullanıcının 18 yaşından büyük olduğu kabul edilir. Kullanıcının siteyi kullanması için en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Kullanıcının 18 yaşından küçük olması halinde yasal temsilcisinin ve/veya velisinin izni ile siteyi kullandığı kabul edilecektir.

Gizlilik ve Güvenlik

Site kapsamında kullanıcılardan toplanan tüm kişisel bilgilerin işlenme şartları ve tarafımızca alınan tedbirlere ilişkin gizlilik politikasından detaylı bilgiye erişebilirsiniz. Lütfen siteyi kullanmadan önce politikayı okuyunuz. İncelemek için tıklayınız.

Mülkiyet

Site içerisinde yer alan tüm fotoğraflar, grafikler, ses klipleri, video klipler, metinler ve ticari markalar (kısaca “içerikler”) dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere site aracılığıyla kullanıma sunulan tüm içerikler Kibele Projekt ve/veya lisans verenlerin mülkiyetindedir. İçerikler, başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bağlı düzenlemeleri olmak üzere Türkiye’deki ilgili mevzuatlar kapsamında korunmaktadır. Sitede yer alan ve bu politika metninde mülkiyet başlığı içerisinde bahsi geçen tüm içerikler Kibele Projekt’e ait olup bunların izinsiz olarak tamamının veya bir kısmının başka platformlarda/sitelerde vb. yerlerde kopyalanması, dağıtılması, satılması, paylaşılması, ticari amaçlarla kullanılması, tersine mühendislik yapılması ve her türlü hukuka aykırı fiillerin kullanılması yasaktır.

Bağlantı Siteleri Hakkında

İşbu site’nin yasal sahibi Kibele Projekt olup site kapsamındaki içerik ve/veya çeşitli öğelerin yasal hakları ise bazı hallerde Kibele Projekt’e bazı hallerde ise üçüncü partilere aittir. Site’nin herhangi bir şekilde kopyalanması, içeriğinin ya da öğelerinin izinsiz alınması ya da taklit edilmesi ilgili yasal mevzuatlar temelinde yasak olup yasal hak sahibinin iznine tabidir.

Site, üçüncü partilerin sitelerine bağlantı içermektedir. Kibele Projekt, üçüncü partilere ait site ve/veya içerikler kapsamında herhangi bir yasal sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmediğini ve kullanıcının bunlardan dolayı yaşayabileceği herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamayacağını bildirmektedir.

Web Sitesi Değişiklikleri

Kibele Projekt dilediği zaman işbu politikayı, site kapsamında yer alan her türlü hukuki ve/veya sair metni, herhangi bir teknik unsuru, içeriği ya da özelliği tek taraflı olarak değiştirebilecektir. Bahse konu her türlü değişiklik site’de yayınlanması ile birlikte geçerli sayılacak olup işbu değişikliklere ilişkin gerekli inceleme ve okumaların yapılması kullanıcıların şahsi sorumluluğunda olup Kibele Projekt’in bu kapsamda herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu söz konusu değildir.

Tazminat

Kullanıcı, işbu sözleşmeye icrai ve/veya ihmali olarak aykırı hareket etmesinden ötürü Kibele Projekt’in, ortaklarının, iştiraklerinin, danışmanlarının, tedarikçilerinin, hizmet sağlayıcılarının, çalışanlarının, üçüncü tarafların zarara uğraması durumunda sebebiyet verdiği tüm zararlardan bizzat sorumlu olacağını kabul eder. Kullanıcının sebebiyet verdiği zararların bir kısmını veya tamamını Kibele Projekt’e ödemek zorunda kalması halinde her türlü bedeli rücu hakkı saklıdır.

Garanti

Site, Kibele Projekt ve ortakları, iştirakleri, danışmanları, tedarikçileri ve sağlayıcıları tarafından “olduğu gibi” sağlanmaktadır ve siteyi kullanımının riski tamamen kullanıcıya aittir. Kibele Projekt ve ortakları, bağlı kuruluşları, danışmanları, tedarikçileri veya sağlayıcıları hiçbir sitenin işletimi, içeriği veya site tarafından veya site üzerinden sağlanan herhangi bir bilgi ile ilgili herhangi bir beyan veya garanti vermez. Kibele Projekt, sitenin içeriğinin doğruluğu veya eksiksizliği ya da siteye bağlı herhangi bir sitenin içeriğine ilişkin herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır ve herhangi bir hata veya sorumluluk kabul etmemektedir.

Yurt Dışı Aktarım

Site kapsamında kullanıcılardan elde ettiğimiz kişisel verilerin yurt dışına aktarımı söz konusu olmamakla birlikte tarafımızca kullanılan üçüncü parti yazılımların ve/veya araçlardan kaynaklı olarak sorun oluşmaması adına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde özen ve/veya önlem alınmaktadır. Kibele Projekt, üçüncü parti araç ve/veya yazılımlar kaynaklı oluşabilecek ihlaleler dahilinde yasal olarak herhangi bir hata veya sorumluluk kabul etmemektedir.

İletişim

İşbu Sözleşme ile ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi paylaşmak veya sorularınızı yönlendirmek için bizimle site’nin “İletişim” bölümünden ve/veya doğrudan info@kibeleprojekt.com ve/veya Kibele Projekt İletişim Merkezi’ne 0850 441 0157 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilirsiniz.