Genel:

 

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 

 1. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 

 1. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

 

 1. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilemez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 

 1. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

 

 1. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

 

Satın Alınan Ürünün Bedeli Ödenmez İse:

 

 1. Alıcı, satın aldığı ürün ve hizmetin bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim ve hizmet ifa yükümlülüğü sona erer.

 

 

Kredi Kartının Yetkisiz Kullanımı İle Yapılan Alışverişler:

 

 1. Ürün teslim edildikten yada hizmet ifa edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, hizmetin ifasına başlanmış olması hariç, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade etmek zorundadır.

 

 

Öngörülemeyen Sebeplerle Ürün/Hizmet Süresinde Teslim/İfa Edilemez İse:

 

 1. Satıcı’nın öngörmeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse;ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

 

Alıcının Ürünü/Hizmeti Kontrol Etme Yükümlülüğü:

 

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; istenilen nitelikte olmayan, ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız olduğu kabul edilecektir. Alıcı, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte fatura da iade edilmelidir.

 

 

 

Cayma Hakkı:

 

 1. Alıcı; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14(ondört) gün içerisinde, Satıcı’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak alınan ürün/hizmet; sözleşme konusu olan eğitim/etkinlik/danışmanlık hizmetinden giriş yapıldıktan veya faydalandıktan sonra ürünün/hizmetin kopyalanma durumundan dolayı, Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı ve sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde ve elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı yoktur.

 

 

 

 

 1. Satıcının Cayma Hakkı Bildirimi Yapılacak İletişim Bilgileri:

 

Firma Ünvanı: Kibele Projekt Danışmanlık Limited Şirketi

 

Adres: Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, Od Apt. No: 1Y/B183 Sarıyer-İstanbul

 

E-posta:  info@kibeleprojekt.com

 

Tel: 0850 441 0157 (Dahili 3)

 

Fax:

 

 

Cayma Hakkının Süresi:

 

 1. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı (kurulduğu) tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 

 1. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.

 

 1. Cayma hakkının kullanılabilmesi için 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya İadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

 

 

Cayma Hakkının Kullanımı:

 

 1. Üçüncü kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası; İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İade Faturası kesilmediği takdirde tamamlanmayacaktır.

 

 1. İade Formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

İade Koşulları:

 

 1. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 

 1. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

 

 1. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler/Hizmetler:

 

 1. Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Alıcı’ya teslim edilmesinin ardından Alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde, Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerin iadesi yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketici onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

 1. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajların açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

 

Temerrüt Hali Ve Hukuki Sonuçları

 

 

 1. Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masraflar ve vekalet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını kabul eder.

 

 

Ödeme ve Teslimat

 

 

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ….., ….., banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

 

25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerde siparişleriniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir